Vízkutak fúrása

Vállaljuk ipari, mezőgazdasági, lakossági öntöző és ivóvízkutak, valamint monitoringkutak kivitelezését, beüzemelését, javítását.
A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének pártoló tagjai vagyunk.

Alkalmazott fúrási technológiák:

  • Szárazfúrás folyamatos acél védőcsősüllyesztés mellett: omlékony, kavicsos, görgeteges területeken alkalmazzuk.
  • Iszapöblítéses fúrás: a leggyakoribb fúrási technológia. Homok, agyag, finomszemű üledékes kőzetek fúrásakor használjuk.
  • Levegő/hab öblítéses fúrás: hagyományos fúrási technológiákkal nem fúrható, kemény, kompakt vagy repedezett kőzetek fúrására. (pl. mészkő, dolomit, homokkő, andezit) Ehhez a munkához rendelkezünk egy Compair C 200 TS 24 típusú kompresszorral, mely 240 méteres mélységig alkalmas az ún. kalapácsos fúrásra, illetve egy Atlas Copco XAHS 236 típusú kompresszorral maximum 120 méterig.

Vállalkozásunk kettő, érvényes bányakapitánysági engedéllyel rendelkező fúróberendezéssel dolgozik, 140 – 150 méteres maximális fúrási mélységig, kis helyigénnyel, akár iszapgödör ásása nélkül. Így már elkészült díszkertekben, parkokban is minimális felfordulás mellett végezhető a fúrás.

A vízadó réteg pontos meghatározásához a furatban geofizikai (carotage) mérést végzünk.

A kút elkészítése azonban nem kizárólag a fúrásból áll:

Fontos tudni, hogy cégünk kizárólag erre a célra gyártott, vastagfalú, eredeti – GWE Budafilter gyártmányú – kútbéléscsöveket és szűrőcsöveket épít a kutakba.

Ezek a csövek kimondottan ivóvíz szállítására lettek kifejlesztve, a használat során káros anyagok nem oldódnak ki belőlük, továbbá alkalmasak a furatban uralkodó rétegnyomás elviselésére, így az elkészült kút nem fog a későbbiekben összeroppanni.

A kút homokolásának elkerülése érdekében a vízadó réteghez igazodó frakciójú szűrőkavicsot, tekercselt vagy réselt szűrőt használunk.
A helyes kútkiképzés szerves része a lecsövezett kút kompresszorozása, tisztító- és próbaszivattyúzása, fertőtlenítése, illetve a kút használatához szükséges kútdiagnosztikai vizsgálatok elvégzése is, mint például a nyugvó és üzemi vízszint, homokolási határ, fajlagos vízhozam, Q-H görbe meghatározása, stb.

Természetesen csak ezek elvégzése után következhet a kút Megrendelő részére történő átadása.

Igény esetén elvégezzük a megfelelő szivattyú leszállítását, beüzemelését.

Környezetre káros, mérgező anyagokat a kútépítés során nem használunk.

Ásott kutak kivitelezése nem tartozik tevékenységi körünkbe.

Fontosabb rendeletek, jogszabályok:

1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról (a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása)
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről (Részletesen tartalmazza a vízjogi engedély iránti kérelem tartalmát és a szükséges adatok listáját)
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról (Tartalmazza az engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, a helyi önkormányzat vízgazdálkodással kapcsolatos hatáskörét)
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (Tartalmazza a fogalom meghatározásokat, táblázatban összefoglalja a különböző paraméterek határértékeit)
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről (Kivitelezés, használatba vétel, dokumentálás, adatszolgáltatás, üzemeltetés szabályai)