Gradiens Kútfúró Kft. - Vízkutak fúrásaVízkutak fúrása

Vállaljuk ipari, mezőgazdasági, lakossági öntöző és ivóvíz kutak tervezését, engedélyeztetését, kivitelezését, beüzemelését.

Vállalkozásunk egy 2008-as hazai gyártású, érvényes bányakapitánysági engedéllyel rendelkező fúróberendezéssel dolgozik, mely hagyományos iszapöblítéses technológiát alkalmaz, 100 méteres maximális fúrási mélységig, kis helyigénnyel, akár iszapgödör ásása nélkül. Így már elkészült díszkertekben, parkokban is minimális felfordulás mellett végezhető a fúrás.

A vízadó réteg pontos meghatározásához a furatban geofizikai (carotage) mérést végzünk.


A kút elkészítése azonban nem kizárólag a fúrásból áll:

Fontos tudni, hogy cégünk kizárólag az erre a célra gyártott, vastagfalú eredeti kútbéléscsöveket alkalmazza, csökkentve ezzel a cső összetörésének és a kút tönkremenetelének kockázatát.

A kút homokolásának elkerülése érdekében a vízadó réteghez igazodó frakciójú szűrőkavicsot, tekercselt vagy réselt szűrőt használunk.
A helyes kútkiképzés szerves része a lecsövezett kút kompresszorozása, tisztító-és próbaszivattyúzása, fertőtlenítése illetve a kút használatához szükséges kútdiagnosztikai vizsgálatok elvégzése is, mint pl. nyugvó és üzemi vízszint, homokolási határ, fajlagos vízhozam, Q-H görbe meghatározása stb.

Természetesen csak ezek elvégzése után következhet a kút Megrendelő részére történő átadása.

Igény esetén elvégezzük a megfelelő szivattyú leszállítását, beüzemelését, illetve a komplett vízgépészeti rendszer kivitelezését is.

Környezetre káros, mérgező anyagokat a kútépítés során nem használunk.

Referenciákkal rendelkezünk, kérje telefonon vagy email-ben.

A kivitelezésnél figyelembe vett szabványok:
MSZ    22116:2002 Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások
MSZ 15298:2002 Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményeiFontosabb rendeletek, jogszabályok:

1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról (a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása)
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről (Részletesen tartalmazza a vízjogi engedély iránti kérelem tartalmát és a szükséges adatok listáját.)
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról (Tartalmazza az engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, a helyi önkormányzat vízgazdálkodással kapcsolatos hatáskörét)
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (Tartalmazza a fogalom meghatározásokat, táblázatban összefoglalja a különböző paraméterek határértékeit)
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről (Kivitelezés, használatba vétel, dokumentálás, adatszolgáltatás, üzemeltetés szabályai)